Residenties

Twenty-four Care Services is geen zorginstelling of woningcorporatie. Twenty-four Care Services is een (r)evolutionair concept van toekomstbestendig wonen, waarbij we op een andere wijze de woon- en leeftoekomst van onze ouderen benaderen.

 

Wij ontwikkelen en beheren woon-, gezondheids- en serviceconcepten die met uw gezondheid meebewegen. Wij brengen daarbij verscheidene diensten en functies als één integraal en uniek concept variabel samen onder één dak. Het doel is helder: het bevorderen van zelfstandigheid, vitaliteit en gezondheid van elke bewoner.

 

Hiervoor ontwikkelt Twenty-four CareServices toekomstbestendige appartementen die met u en uw gezondheid meebewegen. In en rond uw appartement kunnen wij opschalen in vastgoedtechnieken en domotica zodat een eventuele zorgvraag slim en effectief wordt ondervangen.

“Wij willen mensen zo lang mogelijk thuis laten
wonen. Ze voelen zich dan gelukkiger! En wij weten dat dit kan!”

Domotica ondersteunt u in het zelf organiseren van een (latere) zorgvraag. Wij combineren bewezen domoticatechnieken met innovatieve ideeën waardoor onze domoticaoplossing flexibel en effectief kan worden ingezet. Als uw gezondheidsvraag concreter wordt en er is meer nodig dan alleen techniek, om aan uw behoeften te voldoen, kunnen wij bemiddelen voor de juiste thuiszorg.

 

Wij kiezen voor locaties waar we verschillende doelgroepen en leeftijdsgroepen kunnen combineren en meer dan voldoende voorzieningen bieden. Onder ‘Residenties’ vindt u nadere informatie over de projecten.

 

Onder ‘Filosofie’ wordt duidelijk waar onze kracht ligt met betrekking tot het verlenen van zorg en de benodigde kwaliteit. Ook in bouwen zijn we onderscheidend. Onze panden worden gebouwd op basis van een cradle-to-cradle visie. Dat betekent dat we zo veel mogelijk proberen alle bouwmaterialen – ook na het einde van de levensduur – in te zetten als grondstoffen voor nieuwe producten.

 

Daarnaast passen wij de principes toe van Active House. Deze visie op gebouwen, richt zich op het gezonder en comfortabeler maken van de levens van bewoners, zonder dat het milieu en het buitenklimaat negatief worden beïnvloed.

 

Active House concentreert zich zowel op het binnenmilieu als de omgeving. Daarbij letten we ook op het gebruik van duurzame energie.