Wie zijn wij?

Twenty-four Care Services is opgericht door ondernemer Jelmer Ouwerkerk met het doel om alle verschillende aspecten, die gerelateerd zijn aan het ontwikkelen van een vernieuwende oplossing voor wonen, gezondheid, IT en services te integreren in één slim, effectief en duurzaam concept.

 

rood-driehoek

We bevorderen de zelfstandigheid en het ondernemerschap van ouderen.

blauw-rond

We geven handen en voeten aan het begrip ‘participatiemaatschappij’: we stimuleren vitale ouderen om de zorg voor zichzelf én voor elkaar zo goed mogelijk te organiseren en op een positieve wijze te bevorderen. We onderhouden en bevorderen de vitaliteit van onze senioren.

oranje-rond

We laten ouderen zo veel mogelijk zelf bepalen hoe ze gemeenschappelijke ruimtes exploiteren en welke activiteiten zij daar binnen willen ontplooien.

 

Wij zijn met zekerheid het (r)evolutionaire alternatief voor:

blauw-ovaal

De traditionele en bestaande zorginstellingen

groen-rechthoek

Particuliere (en daardoor te dure) andere zorgaanbieders;

rood-rond

Woningcorporaties

 

triangle-blue

 

Onze missie

blauw-vierkant

Wij zetten de vitale senior, de bewoner, niet alleen centraal, maar stimuleren hem een leidende rol te nemen. De klant is bij ons regisseur van zijn eigen welbevinden en welzijn! De klant vormt samen met zijn buren  een coöperatieve vereniging  (VvE 2.0) en wordt op deze wijze gestimuleerd zo veel mogelijk zijn eigen leven blijvend vorm te geven. Dit doet hij bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten. Bovendien stimuleren wij de instandhouding van de onderlinge signaleringsfunctie. Bewoners en buren letten op elkaar maar blijven vooral ook zelfstandig en onafhankelijk.

rood-driehoek

Wij worden binnen iedere vestigingsregio de meest vanzelfsprekende partner voor toekomstbestendig wonen.

groen-rond

Wij zoeken verbinding met lokale partners om vanuit de residenties gezondheidszorg en service te verlenen aan onze klanten.

 

triangle-blue

Verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud

Maikel is een zeer ervaren en vooral maatschappelijk betrokken ontwikkelaar. Hij is een voormalig directeur van een bouwbedrijf en kent daardoor goed de in’s en out’s én de uitdagingen in allerlei bouwprocessen.

Verantwoordelijk voor zorg en coöperatieve verenigingen

Erik is een inspirerende zorggoeroe met een verrassende (en daardoor innovatieve kijk) op de zorg. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed in de ouderen- en thuiszorg. Hij kan worden gezien als dé expert op het snijvlak van zorg en welzijn. Erik is wars van elk bureaucratische procedure; hij is geen arts maar maakt de zorg wel beter.

Ondernemer en oprichter

Het is zijn ambitie om een goed alternatief te ontwikkelen voor de huidige reguliere- en particuliere aanbieders van woningen die zich richten op het ouder worden. Want, vernieuwende concepten zijn hard nodig om zelfstandigheid, vitaliteit en gezondheid te ondersteunen. Jelmer ontwikkelt een nieuwe standaard waarbij vastgoedoplossingen voor toekomstbestendig wonen worden gecombineerd met bewezen technieken uit de IT en de hoek van domotica. Hiervoor heeft hij veel onderzoek gedaan naar verscheidene eHealth- en domotica-oplossingen en is hij als investeerder en ontwikkelaar actief om nieuwe IT- en domotica-oplossingen verder door te ontwikkelen.

Onze partners

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Op de plekken waar we actief zijn stimuleren wij graag vitaliteit en gezondheid, van jong tot oud!