Wonen

Wonen binnen ons concept betekent een garantie dat uw woning meebeweegt met uw gezondheid zonder dat u het opmerkt.

Thuiszorg

Mocht er sprake zijn van een zorgvraag, dan organiseren wij de zorg dichtbij u.

Gezondheidsstraat

Met onze kennis van ouderengeneeskunde richten wij ons op vitaliteit en preventie zodat we, waar gewenst, meedenken en meehelpen met uw gezondheid.

Services

U bepaalt zelf het programma van alle neven- en randactiviteiten. U bepaalt zelf welke services gewenst zijn en wat aan u en uw medebewoners dient te worden aangeboden.