Toekomstbestendig wonen

Twenty-four Care Services heeft in samenwerking met deskundige partners uit de woon-, zorg- en IT-wereld een innovatieve woon- en domotica-oplossing ontwikkeld. Domotica is een verzamelnaam van alle diensten en slimme technieken die comfort en zelfstandigheid ondersteunen. Een eventueel toenemende zorgvraag, naar welk niveau dan ook, kan binnen de contouren van het bestaande appartement, eenvoudig worden opgevangen en gefaciliteerd. Het appartement beweegt op alle aspecten namelijk mee met uw gezondheidsvraag.

 

Datzelfde geldt voor de andere ruimtes van de door ons ontwikkelde woon-, gezondheids- en IT-oplossing. Ook die kunnen te allen tijde passend worden gemaakt aan de mogelijke nieuwe (persoonlijke) omstandigheden. Het is de essentie van levensloopbestendig wonen. Het positieve effect is dat het hoogste niveau van persoonlijke zelfstandigheid van de bewoners tot in lengte van dagen is geborgd. En daarmee ook het welbevinden en welzijn van u, en van uw partner.

 

 

 

levensloopbestendig-wonen

triangle-blue

 

 

 

Zorg thuis op maat

In uw eigen vertrouwde thuisomgeving bieden wij de door u gewenste zekerheid met betrekking tot het ontvangen van de benodigde zorg.

 

Wij werken hierbij samen met lokale spelers. Met lokale spelers organiseren wij de zorg kleinschalig en toegankelijk. De wijkverpleegkundigen leggen, naast het verlenen van alle soorten zorg, alle verbindingen met familie, vrienden, de huisarts en eventueel andere zorgaanbieders, zoals de fysiotherapeut of apotheek.

 

Wij koppelen de wijkverpleegkundige van uw voorkeur aan uw in te vullen zorgbehoefte. Bovendien houden wij de kring van verpleegkundigen beperkt om de organisatie plat en daardoor daadkrachtig te houden. Vanzelfsprekend besteden wij ook veel aandacht aan preventie. Daarbij zoeken wij de samenwerking met wetenschappelijke bureaus die (voor ons) onderzoeken hoe we de vitaliteit gedurende het ouder worden altijd kunnen weten te stimuleren.

 

 

zorg-is-nog-lang-niet-nodig1

triangle-orange

 

 

Gezondheidsdiensten

Door het inrichten van welzijn bevorderende gezondheidsoplossingen dichtbij de residentie, slagen wij er in om alle zorgfuncties voor de bewoners toegankelijk en bereikbaar te houden. We optimaliseren niet alleen de samenwerking met de gezondheidspartners maar we brengen deze ook dichtbij.

 

Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere medische beroepsoefenaars laten wij optimaal met elkaar samenwerken waarbij de focus ligt op preventie. Met andere woorden: hou houden we de bewoners zo fit en vitaal mogelijk? Wij zijn gespecialiseerd in ouderengeneeskunde en zijn bovenal in staat om de nazorg – bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname – effectief te organiseren. Dat doen wij vanzelfsprekend in overleg met familie, vrienden, de betrokken huisarts en de wijkverpleegkundige(n).

 

triangle-blue

 

Opzetten en beheren van coöperatieve verenigingen

Twenty-four Care Services ondersteunt in het opzetten van een coöperatieve vereniging. Met gelijkgestemden in de directe omgeving, is ouder worden aangenamer en kunt u samen de zaken oppakken waar een gezamenlijk voordeel kan worden behaald.

 

Vanuit de coöperatieve vereniging – ontdekt u een actieve omgeving waar naast het bevorderen van gezondheid en vitaliteit, gezamenlijk naar buiten toe kan worden opgetreden. Denk daarbij aan:

rood-rond

Elkaars talenten inzetten.

groen-rechthoek

Gezamenlijk zorg inkopen, of producten (denk aan concertkaartjes, energie).

blauw-ovaal

Exploiteren van gezamenlijke ruimtes.

oranje-rond

Gezamenlijk invloed uitoefenen op bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en gezondheidscentra.

blauw-vierkant

Activiteiten organiseren zoals exposities , golf clinics en proeverijen.

rood-driehoek

Elkaar ondersteunen in diverse diensten, zoals lichte zorg, boodschappen doen, etc.

groen-rond

Organiseren van programma’s gericht op vitaliteit, welzijn en zorg.

 

 

Nee, dit is allemaal geen verplichting! U doet dit op basis van uw eigen mogelijkheden en interesses!

 

U gaat daardoor efficiënter en effectiever om met de beschikbare middelen. Bovendien houdt u regie; u staat gezamenlijk aan het roer waardoor u als groep uw vitaliteit op het hoogste niveau kunt houden. Het mooie is echter tegelijkertijd dat u wel individueel blijft. U bepaalt hoe u het zelf wilt invullen. Waar je samen meer kunt bereiken, dan één persoon dit kan, zult u beslist ook de kansen en mogelijkheden zien.

 

Mochten er toch zaken zijn, die voor u lastig te organiseren zijn, dan ondersteunen wij u vanzelfsprekend.